SWITCH: Replacing short car trips by walking and cycling trips
23/11/2015

SWITCH: Replacing short car trips by walking and cycling trips

Steven Windey, City of Antwerp & Wiebke Unbehaun, BOKU