Members Area
Become a Member

About Polis

MIASTA I REGIONY NA RZECZ POLEPSZENIA TRANSPORTU

Polis jest organizacją łączącą główne miasta i regiony europejskie, które współpracują na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii i strategii transportu lokalnego.

Od 1989 roku władze miast i regionów państw Europywspółpracują w ramach organizacji Polis, aby poprzez propagowanie innowacyjnych rozwiązań doprowadzić do rozwoju sprawnego transportu lokalnego.

Nasza strategia, biorąca pod uwagę względy ekonomiczne, socjalne i ekologiczne, ma na celu poprawę jakości transportu. Aby osiągnąć ten cel, Polis wspiera wymianę doświadczeń oraz transfer wiedzy pomiędzy europejskimi władzami lokalnymi i regionalnymi a podmiotami związanymi z transportem.

Polis promuje współpracę i partnerstwo w całej Europie, dążąc do tego, aby badania
i innowacje w dziedzinie transportu były dostępne dla miast i regionów. Cała organizacja, jej struktura oraz sekretariat wspiera członków Polis w realizacjiprojektów europejskich, a także często sama jest partnerem w tychże projektach.

Organy decyzyjne mogą liczyć ze strony Polis na niezbędną informację i pomoc, w tym na działalnośćgrupy politycznej Polis i jej rekomendacje, kierowane do instytucji europejskich.

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE

Działalność Polis koncentruje się na czterech głównych zagadnieniach („filarach") tematycznych:

Członkowie Polis spotykają się regularnie w grupach roboczych zorganizowanych w ramach wymienionych zagadnień.

Obecnie prezydencję sprawuje Rotterdam, a sekretariat organizacji znajduje się w Brukseli